List otwarty do Prezydent Łodzi w sprawie uchodźców z Afganistanu

Jako Okręg łódzki partii Lewica Razem wystosowaliśmy dzisiaj do Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej list otwarty z apelem o wsparcie uchodźców. Z jego treścią można zapoznać się poniżej:

Szanowna Pani Prezydent!

Łódź była i nadal jest miastem wielu kultur. Jesteśmy gościnni i zawsze gotowi do pomocy. Niedawno ogłosiła Pani chęć pomocy uchodźcom z Białorusi, którzy chcieliby osiedlić się i pracować w Łodzi, oferowała Pani również pomoc firmom, które chciałyby przenieść się z działalnością do naszego miasta. Dzięki finansowaniu łódzkiego samorządu i współpracy z organizacjami pozarządowymi otwiera się właśnie centrum wielokulturowe, gdzie obcokrajowcy będą mogli uzyskać niezbędną pomoc w załatwianiu codziennych spraw w ich nowym miejscu do życia.

Wierzymy, że nie są to puste wizerunkowe gesty i wypływają z autentycznej chęci niesienia pomocy. Dlatego zwracamy się do Pani z prośbą i apelem nie cierpiącym zwłoki. Zapewne jest Pani zorientowana w jakiej sytuacji znajduje się aktualnie większość Afganek i Afgańczyków. Uważamy, że zarówno Polska, jak i inne Państwa Wspólnoty Europejskiej powinny odpowiedzieć pomocą na kryzys, w jakim znajdują się uchodźcy z Afganistanu. Jeden z naszych posłów, który niedawno gościł w Łodzi, Maciej Konieczny, jest w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, gdzie wraz z Fundacją Ocalenie pomagają koczującym tam Afgańczykom i Irańczykom.

W związku z tym jako Okręg Łódzki Lewicy Razem, ale przede wszystkim jako mieszkanki i mieszkańcy Łodzi oraz ludzie pełni empatii – zwracamy się z prośbą o możliwie jak najszybsze zorganizowanie wsparcia i pomocy dla uchodźców. Wierzymy, że tak jak burmistrz warszawskich Bielan, Pani Prezydent i łódzki samorząd zgłoszą gotowość do niesienia pomocy oraz koordynacji w tym zakresie chętnych Łodzianek i Łodzian oraz wszelkich organizacji działających w mieście, które taką pomoc będą gotowe nieść.

Pomoc i deklaracje jej niesienia potrzebne są zarówno tym, którzy już czekają na granicach, jak i tym którzy dopiero do naszego kraju dotrą.
Wierzymy, że wiele mieszkanek i mieszkańców naszego miasta chciałoby jej udzielić. Są też tacy, którzy bezpośrednio pomóc nie mogą. Wyjdźmy zatem naprzeciw ich potrzebom i dajmy im takie możliwości lub pomóżmy w ich imieniu. Pomóżmy jako Łódź – miasto przyjazne każdemu człowiekowi, niezależnie od pochodzenia czy wyznania. Dajmy dobry przykład innym miastom, otwórzmy nasze bramy i serca. Pomoc musi być zapewniona niezwłocznie, gdyż każdy dzień opóźnienia może być dla tych ludzi katastrofalny w skutkach.

Z poważaniem
Zarząd Okręgu Łódzkiego Lewicy Razem

Continue reading →