Nowy Zarząd Okręgu

Przedstawiamy nowy skład Zarządu Okręgu Łódzkiego Lewicy Razem, który został wybrany w wyborach przez członków i członkinie okręgu!

Są to:
Anna Sikora — była dziennikarka prasowa i radiowa, obecnie publicystka i specjalistka od komunikacji w Internecie. Organizatorka protestów w obronie praw kobiet i niezależności sądownictwa. Inicjatorka akcji „In vitro dla Sieradza”. W nowym Zarządzie Okręgu zajmie się koordynowaniem bieżącej działalności organizacyjnej okręgu oraz współpracy z organami Lewicy Razem wyższego szczebla.

Marta Panak — wieloletnia pracowniczka samorządu gminnego, specjalistka ds. zamówień publicznych i nauczycielka. Organizatorka demonstracji w ramach Czarnego Protestu w Skierniewicach. Czynna motocyklistka, instruktorka siłowni i trenerka personalna.

Michał Kwiatkowski — działacz społeczny, radny osiedlowy, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Współorganizator prodemokratycznych manifestacji i marszów takich jak Czarny Protest, Marsz Równości. Prowadzi rodzinną firmę w branży multimediów. Obecnie rzecznik prasowy naszego okręgu.

Tomasz Ganicz — nauczyciel akademicki Centrum Papiernictwa Politechniki Łódzkiej, doktor habilitowany nauk chemicznych. Prezes stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2007–2018. Od stycznia 2019 aktywny uczestnik i współorganizator Strajku dla Ziemi w Łodzi. Pełni funkcję skarbnika naszego okręgu.

Rafał Grabski — student filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Łódzkim. Angażuje się politycznie, aby reprezentować interesy mieszkańców mniejszych miejscowości. Zgłasza projekty do lokalnego budżetu obywatelskiego. Organizator manifestacji poparcia dla „Konwencji Antyprzemocowej” w Aleksandrowie Łódzkim. W Zarządzie Okręgu zajmie się koordynowaniem spraw członkowskich i współpracy z młodzieżówką Młodzi Razem.

Przed nami mnóstwo pracy na rzecz budowy państwa dobrobytu, promowania rozwiązań równościowych i stania na straży sprawiedliwości społecznej, czyli jednych z głównych celów Lewicy Razem.

Dziękujemy byłym członkom i członkini Zarządu Okręgu — Martynie Urbańczyk (która obecnie jest radną Rady Krajowej Lewicy Razem), Adamowi Pawłowskiemu i Kasprowi Ługowskiemu.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>