Łódź zwija transport publiczny wbrew przyjętym strategiom

Według informacji podanych przez Agnieszkę Magnuszewską, rzeczniczkę MPK, na portalu transport-publiczny.pl po Łodzi od września jeździć będzie „znacznie mniej” autobusów i tramwajów niż przed pandemią.

Oznacza to, że pomimo otwarcia szkół i odmrażania gospodarki (a w tym stacjonarnych miejsc pracy) Łódź nie planuje zwiększenia częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej. Obecnie w godzinach szczytu wiele kursów już i tak nie trzyma się wytycznych, dotyczących ograniczeń ilości pasażerów w tramwajach czy autobusach. Bez powrotu do rozkładów z lutego br. nie będzie fizycznej możliwości zachowania dystansu przez pasażerów komunikacji miejskiej, co powodować będzie znacznie zwiększenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Z kolei w przypadku rygorystycznego przestrzegania ograniczeń dotyczących liczby miejsc wielu pasażerów w pojazdach po prostu się nie zmieści.

Działania te są niezgodne z szeregiem dokumentów strategicznych takich jak:

  • „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025” (zapisany między innymi interwał komunikacji miejskiej w szczycie co 6 minut),
  • „Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego 2020+” (zobowiązania dotyczące m.in. integracji transportu miejskiego z kolejowym, które przy redukcji kursów nie zostaną dotrzymane)
  • „Ekopakt dla Łodzi” (zobowiązanie do „rozwoju i promocji komunikacji zbiorowej”)

Oczywiście sytuacja związana z pandemią jest wyjątkowa – budżet miasta potrzebuje oszczędności, jednak wprowadzane w tym przypadku ograniczenia są oszczędnościami tylko pozornymi.

Po pierwsze ograniczanie oferty komunikacji publicznej przy wysokiej dostępności samochodów osobowych na mieszkańca Łodzi doprowadzą do stałego i długoterminowego odpływu pasażerów. Skutkować to będzie znaczącym spadkiem sprzedaży biletów i pogłębianiem się problemów finansowych MPK. Odzyskanie tych pasażerów będzie wymagało zwiększenia atrakcyjności przewozów (poważne inwestycje w nowy tabor i infrastrukturę – zakup używanych tramwajów bez klimatyzacji nie będzie takim czynnikiem) oraz drogiej kampanii promocyjnej na rzecz MPK.

Po drugie spowodują one wzrost ruchu samochodowego w Łodzi, a co za tym idzie ponowne pogorszenie jakości powietrza oraz zwiększone koszty utrzymania dróg. Podniesienie standardu jakości powietrza w mieście jest jednym z najważniejszych długoterminowych wyzwań, jakie stoi przed władzami Łodzi wskazanym niedawno w ramach Ekopaktu dla Łodzi. Decyzja o kontynuacji ograniczenia kursów komunikacji miejskiej sprawi, że osiągnięcie tego celu będzie znacznie bardziej kosztowne lub niemożliwe.

W związku z powyższym apelujemy do władz miasta o powrót do częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej sprzed pandemii.

Jednocześnie proponujemy cały szereg działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Łodzi:

  1. Wdrażanie nowoczesnych technologii w celu prowadzenia badań potoków pasażerskich (możliwość realnej optymalizacji kursów), ale także na przykład redukcji kosztów przestoju i naprawy taboru. Wiedza o tak zwanych potokach pasażerskich umożliwi znacznie sprawniejsze zarządzanie komunikacją – m.in. likwidację „pustych” kursów zamiast orientacyjnego zmniejszania częstotliwości. Do tego celu można użyć szerokiego zakresu nowoczesnych technologii (zliczarki w pojazdach, big data z aplikacji, czy dane z telefonii komórkowych).
  2. Wdrażanie funduszy europejskich w celu różnicowania i obniżania kosztów zasilania prądem zarówno sieci tramwajowej jak i planowanych autobusów elektrycznych (wpisanie tego działania do Ekopaktu dla Łodzi). Poprzez inwestycje w technologie energii odnawialnych można zdywersyfikować dostawy energii np. do sieci tramwajowej i obniżyć jej koszt (także środowiskowy).
  3. Zwiększenie poziomu integracji transportu miejskiego z kolejowym (ŁKA), rowerowym i pieszym (w tym poprawa obsługi miejsc pracy i nauki). Wyższą efektywność transportu miejskiego można również osiągnąć poprzez lepsze zgranie rozkładów jazdy np. z ŁKA, a także zmianę tras i lokalizacji przystanków, szczególnie w okolicach dużych zakładów pracy czy uczelni.
  4. zwiększenie efektywności transportu poprzez ograniczanie czasu przejazdów i zwiększenie ilości kursów (a tym samym zwiększanie popytu na przewozy transportem publicznym). Jest to de facto powrót do celów postawionych w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025” – transport miejski odbywający się na krótszych trasach z większą częstotliwością jest po prostu bardziej efektywny.

Zdajemy sobie sprawę z trudności położenia w jakim znalazł się Urząd Miasta Łodzi w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Dlatego też wzywamy UMŁ do przeprowadzania jak najszerszych konsultacji względem planowanych oszczędności w budżecie miasta, tak, aby pozwalały one wszystkim Łodziankom i Łodzianom przejść przez ten czas w jak najlepszej kondycji zarówno ekonomicznej, jak i zdrowotnej. My jako Łódzkie Razem, jesteśmy gotowi do udziału w takich konsultacjach.

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>