Baby Shoes Remember w Łodzi – #StopPedofilii

Członkinie i członkowie okręgu łódzkiego wzięli udział w happeningu Baby Shoes Remember, który upamiętniał ofiary księży-pedofiliIMG_20180826_121859692_HDR. Na ogrodzeniach kościołów i w ich najbliższej okolicy zawieszano dziecięce buciki, mające symbolizować wykorzystywane przez duchownych dzieci. Łódzką odsłonę wydarzenia, które miało swoje odpowiedniki w całym kraju, a także na świecie przygotowały Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom.

 

Nasze stanowisko w sprawie wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim oraz pozostałych związkach wyznaniowych znajdziecie na stronie internetowej Razem: http://partiarazem.pl/2018/03/stanowisko-sprawie-wykorzystywania-seksualnego-osob-maloletnich-kosciele-katolickim-oraz-pozostalych-zwiazkach-wyznaniowych/

Postulujemy m.in.:
 usunięcie okresu przedawnienia przestępstw związanych z przemocą seksualną wobec małoletnich;
wprowadzenie automatycznego wszczynania śledztwa dotyczącego możliwego zatajenia podejrzenia popełnienia przestępstwa wraz z wszczęciem śledztwa w sprawie samego czynu pedofilnego;
ułatwienie osobom poszkodowanym uzyskania zadośćuczynienia od instytucji, w kontekście której doszło do czynu pedofilnego;
wzmocnienie gwarancji, że prokuratura i sądy będą działać wyłącznie według prawa państwowego i międzynarodowego, a nie kościelnego prawa kanonicznego;
powołanie niezależnej komisji ds. zbadania przypadków wykorzystania seksualnego małoletnich;
monitoring organizacji pracujących z dziećmi.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>