Sprawa wynagrodzeń ochroniarzy na UŁ – ciąg dalszy

12670621_194946257530821_7557148197576984307_n

Kiedy nagłośniliśmy sprawę skandalicznie niskich i niesprawiedliwych wynagrodzeń ochroniarzy zatrudnionych do pracy na Uniwersytecie Łódzkim usłyszeliśmy od jego rzecznika “Uniwersytet Łódzki, przygotowując przetarg na zewnętrzne usługi ochroniarskie, rozważał możliwość uwzględnienia kryterium społecznego, jednak według naszego rozeznania mogłoby to podnieść koszt usługi nawet dwukrotnie. Należy podkreślić, że UŁ jest jednostką sektora finansów publicznych i jest zobowiązany przepisami prawa do zachowywania dyscypliny finansowej”.

W tym miejscu Łódzki Okręg Partii RAZEM przypomina, że istnieją w Polsce dobre przykłady zastosowania klauzul społecznych przy tego typu przetargach na uczelniach publicznych. Podobne niegodziwe praktyki zostały ujawnione w sierpniu 2014 r. w stosunku do sprzątaczek na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu czy w listopadzie 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Obie uczelnie na skutek działań wyzyskiwanych pracowników, związków zawodowych i nacisku opinii publicznej w kolejnych przetargach zastosowały wspomniane klauzule, gwarantujące minimum praw pracowniczych.

– Okazuje się po raz kolejny, że “dyscyplina finansowa” czy “rynkowe realia” są używane jako pojęcia mające uzasadniać decyzje finansowe, godzące w prawa najsłabszych i najmniej zarabiających pracowników, a będą one ograniczane i pomijane tak długo, jak długo nikt nie stanie w ich obronie – podkreśla Michał Rachalewski.

Wspierając ochroniarzy i domagając się godziwych warunków płacy i pracy, liczmy na solidarność ze strony mieszkańców Łodzi i społeczności uniwersyteckiej. Jesteśmy przekonani, że idąc drogą innych ośrodków akademickich, uda się wywrzeć presję na władzach rektorskich, co umożliwi Uniwersytetowi Łódzkiemu dołączenie do grona polskich uczelni prezentujących najlepsze standardy zatrudnienia. Jednocześnie nie przyjmujemy do wiadomości usprawiedliwiania się w kwestii wynagrodzeń poniżej granicy przyzwoitości przy pomocy wygodnych haseł, za którymi stoją w istocie konkretne i świadome decyzje finansowe godzące w prawa pracownicze.

SHARE IT:

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>