Wznawiamy dyżury

Wznawiamy dyżury w naszym biurze! Serdecznie zapraszamy w środy od godziny 17.00 do 19.00! Nasze biuro znajduje się w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 88.

Możesz u nas między innymi:
:arrow_right: dołączyć do partii lub młodzieżówki;
:arrow_right: załatwić wszelkie formalności związane z członkostwem;
:arrow_right: porozmawiać;
:arrow_right: zaproponować nowe pomysły;
:arrow_right: zadać pytania.Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa!

Zapewniamy w biurze środki do dezynfekcji. W miarę możliwości prosimy też o kontakt przed wizytą.

Continue reading →

Zawieszenie dyżurów w biurze

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju z dniem 19 października br. nasze biuro okręgowe zostaje zamknięte do odwołania, a co za tym idzie środowe dyżury ulegają czasowemu zawieszeniu. Wciąż można się z nami kontaktować drogą mailową lub telefoniczną do czego zachęcamy.

O powrocie do dyżurów poinformujemy w najbliższym bezpiecznym dla wszystkich terminie.

Continue reading →

Nowy Zarząd Okręgu

Przedstawiamy nowy skład Zarządu Okręgu Łódzkiego Lewicy Razem, który został wybrany w wyborach przez członków i członkinie okręgu!

Są to:
Anna Sikora — była dziennikarka prasowa i radiowa, obecnie publicystka i specjalistka od komunikacji w Internecie. Organizatorka protestów w obronie praw kobiet i niezależności sądownictwa. Inicjatorka akcji „In vitro dla Sieradza”. W nowym Zarządzie Okręgu zajmie się koordynowaniem bieżącej działalności organizacyjnej okręgu oraz współpracy z organami Lewicy Razem wyższego szczebla.

Marta Panak — wieloletnia pracowniczka samorządu gminnego, specjalistka ds. zamówień publicznych i nauczycielka. Organizatorka demonstracji w ramach Czarnego Protestu w Skierniewicach. Czynna motocyklistka, instruktorka siłowni i trenerka personalna.

Michał Kwiatkowski — działacz społeczny, radny osiedlowy, dziennikarz radiowy i telewizyjny. Współorganizator prodemokratycznych manifestacji i marszów takich jak Czarny Protest, Marsz Równości. Prowadzi rodzinną firmę w branży multimediów. Obecnie rzecznik prasowy naszego okręgu.

Tomasz Ganicz — nauczyciel akademicki Centrum Papiernictwa Politechniki Łódzkiej, doktor habilitowany nauk chemicznych. Prezes stowarzyszenia Wikimedia Polska w latach 2007–2018. Od stycznia 2019 aktywny uczestnik i współorganizator Strajku dla Ziemi w Łodzi. Pełni funkcję skarbnika naszego okręgu.

Rafał Grabski — student filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Łódzkim. Angażuje się politycznie, aby reprezentować interesy mieszkańców mniejszych miejscowości. Zgłasza projekty do lokalnego budżetu obywatelskiego. Organizator manifestacji poparcia dla „Konwencji Antyprzemocowej” w Aleksandrowie Łódzkim. W Zarządzie Okręgu zajmie się koordynowaniem spraw członkowskich i współpracy z młodzieżówką Młodzi Razem.

Przed nami mnóstwo pracy na rzecz budowy państwa dobrobytu, promowania rozwiązań równościowych i stania na straży sprawiedliwości społecznej, czyli jednych z głównych celów Lewicy Razem.

Dziękujemy byłym członkom i członkini Zarządu Okręgu — Martynie Urbańczyk (która obecnie jest radną Rady Krajowej Lewicy Razem), Adamowi Pawłowskiemu i Kasprowi Ługowskiemu.

Continue reading →

Łódź zwija transport publiczny wbrew przyjętym strategiom

Według informacji podanych przez Agnieszkę Magnuszewską, rzeczniczkę MPK, na portalu transport-publiczny.pl po Łodzi od września jeździć będzie „znacznie mniej” autobusów i tramwajów niż przed pandemią.

Oznacza to, że pomimo otwarcia szkół i odmrażania gospodarki (a w tym stacjonarnych miejsc pracy) Łódź nie planuje zwiększenia częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej. Obecnie w godzinach szczytu wiele kursów już i tak nie trzyma się wytycznych, dotyczących ograniczeń ilości pasażerów w tramwajach czy autobusach. Bez powrotu do rozkładów z lutego br. nie będzie fizycznej możliwości zachowania dystansu przez pasażerów komunikacji miejskiej, co powodować będzie znacznie zwiększenie ryzyka zakażenia koronawirusem. Z kolei w przypadku rygorystycznego przestrzegania ograniczeń dotyczących liczby miejsc wielu pasażerów w pojazdach po prostu się nie zmieści.

Działania te są niezgodne z szeregiem dokumentów strategicznych takich jak:

  • „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025” (zapisany między innymi interwał komunikacji miejskiej w szczycie co 6 minut),
  • „Strategia rozwoju łódzkiego obszaru metropolitalnego 2020+” (zobowiązania dotyczące m.in. integracji transportu miejskiego z kolejowym, które przy redukcji kursów nie zostaną dotrzymane)
  • „Ekopakt dla Łodzi” (zobowiązanie do „rozwoju i promocji komunikacji zbiorowej”)

Oczywiście sytuacja związana z pandemią jest wyjątkowa – budżet miasta potrzebuje oszczędności, jednak wprowadzane w tym przypadku ograniczenia są oszczędnościami tylko pozornymi.

Po pierwsze ograniczanie oferty komunikacji publicznej przy wysokiej dostępności samochodów osobowych na mieszkańca Łodzi doprowadzą do stałego i długoterminowego odpływu pasażerów. Skutkować to będzie znaczącym spadkiem sprzedaży biletów i pogłębianiem się problemów finansowych MPK. Odzyskanie tych pasażerów będzie wymagało zwiększenia atrakcyjności przewozów (poważne inwestycje w nowy tabor i infrastrukturę – zakup używanych tramwajów bez klimatyzacji nie będzie takim czynnikiem) oraz drogiej kampanii promocyjnej na rzecz MPK.

Po drugie spowodują one wzrost ruchu samochodowego w Łodzi, a co za tym idzie ponowne pogorszenie jakości powietrza oraz zwiększone koszty utrzymania dróg. Podniesienie standardu jakości powietrza w mieście jest jednym z najważniejszych długoterminowych wyzwań, jakie stoi przed władzami Łodzi wskazanym niedawno w ramach Ekopaktu dla Łodzi. Decyzja o kontynuacji ograniczenia kursów komunikacji miejskiej sprawi, że osiągnięcie tego celu będzie znacznie bardziej kosztowne lub niemożliwe.

W związku z powyższym apelujemy do władz miasta o powrót do częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej sprzed pandemii.

Jednocześnie proponujemy cały szereg działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Łodzi:

  1. Wdrażanie nowoczesnych technologii w celu prowadzenia badań potoków pasażerskich (możliwość realnej optymalizacji kursów), ale także na przykład redukcji kosztów przestoju i naprawy taboru. Wiedza o tak zwanych potokach pasażerskich umożliwi znacznie sprawniejsze zarządzanie komunikacją – m.in. likwidację „pustych” kursów zamiast orientacyjnego zmniejszania częstotliwości. Do tego celu można użyć szerokiego zakresu nowoczesnych technologii (zliczarki w pojazdach, big data z aplikacji, czy dane z telefonii komórkowych).
  2. Wdrażanie funduszy europejskich w celu różnicowania i obniżania kosztów zasilania prądem zarówno sieci tramwajowej jak i planowanych autobusów elektrycznych (wpisanie tego działania do Ekopaktu dla Łodzi). Poprzez inwestycje w technologie energii odnawialnych można zdywersyfikować dostawy energii np. do sieci tramwajowej i obniżyć jej koszt (także środowiskowy).
  3. Zwiększenie poziomu integracji transportu miejskiego z kolejowym (ŁKA), rowerowym i pieszym (w tym poprawa obsługi miejsc pracy i nauki). Wyższą efektywność transportu miejskiego można również osiągnąć poprzez lepsze zgranie rozkładów jazdy np. z ŁKA, a także zmianę tras i lokalizacji przystanków, szczególnie w okolicach dużych zakładów pracy czy uczelni.
  4. zwiększenie efektywności transportu poprzez ograniczanie czasu przejazdów i zwiększenie ilości kursów (a tym samym zwiększanie popytu na przewozy transportem publicznym). Jest to de facto powrót do celów postawionych w „Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025” – transport miejski odbywający się na krótszych trasach z większą częstotliwością jest po prostu bardziej efektywny.

Zdajemy sobie sprawę z trudności położenia w jakim znalazł się Urząd Miasta Łodzi w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Dlatego też wzywamy UMŁ do przeprowadzania jak najszerszych konsultacji względem planowanych oszczędności w budżecie miasta, tak, aby pozwalały one wszystkim Łodziankom i Łodzianom przejść przez ten czas w jak najlepszej kondycji zarówno ekonomicznej, jak i zdrowotnej. My jako Łódzkie Razem, jesteśmy gotowi do udziału w takich konsultacjach.

Continue reading →

Wznawiamy dyżury w biurze!

Informujemy, że z dniem 10 czerwca br. dyżury w naszym biurze zostają wznowione. Biuro będzie czynne w każda środę w godz. 17.00-19.00. W miarę możliwości prosimy o wcześniejszy kontakt przed wizytą.

Continue reading →

Nie dla oszczędzania na pracownikach placówek oświaty

Stanowisko w związku z zapowiedzią Miasta Łodzi w sprawie wypowiedzenia porozumienia zbiorowego

Z ogromnym zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość o planowanym przez Miasto Łódź wypowiedzeniu porozumienia zbiorowego dotyczącego pracowników niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że przez kryzys wywołany epidemią dochody podatkowe miast spadły bardzo znacząco, ale naszym zdaniem, sytuacja ta nie powinna mieć odzwierciedlenia w obniżaniu i tak już niskich pensji pracowników jakiegokolwiek szczebla w sektorze oświatowym, czy każdej innej sferze budżetowej. Krok ten usprawiedliwiany jest obecną sytuacją nadzwyczajną, związaną ze wstrzymaniem pracy dydaktycznej szkół, tymczasem jego skutki odczuwalne będą dla pracowników na długo po jej zakończeniu. Będą to skutki permanentne, które owocować będą stałym zubożeniem wielu łódzkich rodzin. 

Co więcej, forma w jakiej komunikat o tym kroku trafił do łódzkich mediów uważamy za skandaliczną. Mówi się w nim o “przywilejach z poprzedniej epoki”, takich jak bezpłatne mydła i herbaty, które otrzymują m.in. woźne i konserwatorzy szkolni. Pada również porównanie pensji pracowników niepedagogicznych i nauczycieli dopiero zaczynających pracę w zawodzie, z których wynika, że ci drudzy otrzymują co najmniej 328 zł brutto mniej. Zgadzamy się, że to niesprawiedliwe w stosunku do młodych pedagogów, ale czy oznacza to, że powinniśmy równać w dół? Władzom miejskim nie wypada odnosić się w ten sposób do ludzi, którzy pracują w szkołach i często traktowani są jak zło konieczne, tylko dlatego, że część z nich pracuje fizycznie. Władzom miejskim nie wypada również oficjalnymi kanałami wysyłać informacji sugerujących, że pracownicy ci zarabiają za dużo, nastawiając przeciw nim odbiorców ewentualnych informacji w prasie. Podobnie, zapowiedź odebrania tym pracownikom dostępu do środków higieny osobistej wydaje się po prostu nie dopasowana do obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Szukanie oszczędności wśród najsłabszych grup pracowniczych jest praktyką, którą, stosując język komunikatu, można nazwać działaniem “z minionej epoki”, wywodząc ją od XIX-wiecznych stosunków między fabrykantami a pracownikami. Budzi ona nasz najgłębszy sprzeciw szczególnie w czasie, kiedy większość państw Europy skupia się na pomocy najsłabszym w tych trudnych chwilach.

Continue reading →

Biuro zamknięte do odwołania

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju z dniem 13 marca br. nasze biura okręgowe zostają zamknięte do odwołania. Wciąż można się z nami kontaktować drogą mailową lub telefoniczną.

Continue reading →

Stanowisko w sprawie kopalni odkrywkowej w Złoczewie

Razem zawsze było, jest i będzie za sprawiedliwym odejściem od energetyki opartej na paliwach kopalnych. Zawsze będziemy stać po stronie odnawialnych źródeł energii, energii atomowej i przygotowania kraju na nadchodzący kryzys klimatyczny.

Dlatego z rosnącym niepokojem przyglądamy się pracom wokół uruchomienia kopalni odkrywkowej w Złoczewie na terenie województwa łódzkiego. Otwarcie grozi katastrofalnymi konsekwencjami dla środowiska i rolnictwa w zachodniej części naszego regionu, takimi jak znaczące obniżenie lustra wód gruntowych. To spowoduje duże utrudnienie dla upraw lub nawet je uniemożliwi.

Województwo łódzkie już teraz mierzy się z ogromnymi problemami z dostępnością wody w okresie letnim, spowodowanymi suszą klimatyczną w regionie i konsekwencjami wynikającymi z wciąż działającej kopalni odkrywkowej w Bełchatowie. Nadmienić należy, że z roku na rok opadów nad centralną Polską jest coraz mniej. Nad regionem sieradzkim w 2019 roku spadło mniej deszczu niż w Marrakeszu, Jerozolimie, czy Atenach. Rolniczy region pozbawiony wody z nieba przez globalny kryzys klimatyczny, w wyniku odkrywki w Złoczewie, zostanie pozbawiony również wody, którą może pobierać ze studni głębinowych. Podobnie jak wielu naukowców hydrologów, a także społeczników, jesteśmy zdania, że kopalnia odkrywkowa może pogorszyć też dostępność wody dla mieszkanek i mieszkańców województwa łódzkiego, nie tylko samych rolników.

Jak wiemy, spośród paliw kopalnych to węgiel brunatny generuje największe emisje gazów cieplarnianych w przeliczeniu na kilowatogodzinę, przez co odejście od jego wykorzystywania w energetyce powinno być priorytetem. Polska potrzebuje pilnej, ogólnokrajowej debaty o transformacji energetycznej i odejściu od spalania węgla przy jednoczesnym zadbaniu o interes dotychczasowych pracowników kopalni i elektrowni, by wyeliminować prawdopodobieństwo pogorszenia ich warunków życia i możliwości znalezienia pracy.

Jako partia, dla której prawa pracownicze i dbałość o godne warunki życia Polek i Polaków, rozumiemy wagę problemu, który leży u podstaw planów rządu w sprawie uruchomienia, a także stanowiska związków zawodowych związanych z KWB Bełchatów i elektrownią węglową. Konieczne jest odejście od węgla, jednak niemożliwe jest pozostawienie tak wielu pracowników “na lodzie”. Jedynym pomysłem na uratowanie bełchatowskiej elektrowni, przy jednoczesnym wykorzystaniu infrastruktury, jest stworzenie w jej miejscu elektrowni jądrowej, a także inwestowanie w odnawialne źródła energii i tworzenie miejsc pracy w tym sektorze.

Dlatego jako Zarząd Okręgu Łódzkiego partii Razem jesteśmy przeciwni powstaniu odkrywki węgla brunatnego Złoczew.

Continue reading →

Stanowisko w sprawie Samorządowej Karty Praw Rodzin

Samorządowa Karta Praw Rodzin, dokument przygotowany pod dyktando Ordo Iuris – fundamentalistycznej organizacji religijnej – próbuje na poziomie samorządowym przeprowadzić to, czego się nie udało w Sejmie – to jest po cichu zmienić Polskę w państwo wyznaniowe, w którym szczególne przywileje mają mieć osoby żyjące w rodzinach z dwojgiem heteroseksualnych rodziców, a pozostałe osoby mają znaleźć się na marginesie.

Dokument ten przedstawia pomoc dla rodziców samotnie wychowujących dzieci jako rzekomo dyskryminujący tzw. rodziny pełne i próbuje przekierować strumienie finansowego wsparcia jednostek administracji terytorialnej na rodziny pełne, które zazwyczaj tego nie potrzebują. Ograniczając definicję rodziny do związku dwojga rodziców o różnej płci – odcina i faktycznie dyskryminuje rodziny pozostające w często trudnej sytuacji. Nie dotyczy to tylko rodzin osób LGBT, ale również całkiem częstych sytuacji, gdy w rodzinie nie ma drugiego rodzica, bo ją opuścił lub zmarł. Dlaczego samotnie wychowująca matka lub ojciec, czy też matka wychowująca dziecko z babcią miałyby być przez system krzywdzone?

Celem tego dokumentu jest też ograniczenie, a najlepiej zakazanie wszelkich form edukacji, które w opinii Ordo Iuris są sprzeczne z zestawem wartości, które ta organizacja chce narzucić wszystkim obywatelom. Dokument ten w zamyśle – pod pretekstem pozostawienia swobody wyboru rodzicom – planuje przez wprowadzenie rodzaju autocenzury samorządów – ograniczyć dostęp do nowoczesnej edukacji seksualnej i rodzinnej, zablokować dostęp do informacji o środkach zapobiegania niechcianym ciążom, zlikwidować programy szkolne uczące dzieci rozpoznawania przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej.

Chcemy, zgodnie z Konstytucją – żyć w kraju, w którym mniejszości seksualne, ale też osoby z przyczyn życiowych znajdujące się w trudnej sytuacji rodzinnej i idącej często za tym sytuacji finansowej były wspierane, niezależnie od wyznawanych wartości a nie poddawane dyskryminacji. Dlatego apelujemy do Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego, Rad Powiatów i Gmin z terenu naszego województwa o zaprzestanie prac nad tzw. Samorządową Kartą Praw Rodzin lobbowaną przez Ordo Iuris, a do Radnych, tam gdzie Karta wejdzie pod obrady ich Rad o głosowanie przeciw jej przyjęciu.

Continue reading →

Stanowisko w sprawie spotkania z Romanem Polańskim w Szkole Filmowej

W związku z wizytą Romana Polańskiego w Łódzkiej Szkole Filmowej wyrażamy swoje ogromne zaniepokojenie zaistniałą sytuacją.

Czyny jakich dopuścił się Roman Polański – a są to gwałty na nieletnich, nie powinny nigdy ulec zatarciu czy próbie wymazania ich z publicznej świadomości – podobnie, jak nigdy zatarciu nie ulegną traumatyczne przeżycia ofiar reżysera.

W obliczu ostatnich wydarzeń, jak ogólnoświatowa akcja #MeToo czy przypadki molestowania aktorek w teatrze Bagatela jasno pokazują, że gwałty czy molestowanie są ogromnym problemem także środowiska artystycznego, o którym należy głośno mówić, i który należy z całą mocą piętnować.

Dlatego uważamy, że przyjmowanie z honorami człowieka, na którym ciążą poważne zarzuty o gwałt i pedofilię są niegodne wyższej uczelni, która powinna być miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla wszystkich studentek i studentów oraz kadry. Wszystkie państwowe i niepubliczne uczelnie w kraju powinny stać po stronie ofiar, a nie sprawców. Jednocześnie ubolewamy, że rektor łódzkiej szkoły filmowej swoim oświadczeniem bierze w obronę Romana Polańskiego. Uważamy, że jest to bardzo niebezpieczny precedens, który pokazuje że w środowisku wciąż panuje przekonanie, że osiągnięcia artystyczne mogą być pretekstem do zamykania oczu na krzywdę.

W pełni popieramy protest studentek i studentów łódzkiej szkoły filmowej oraz środowisk stojących po stronie praw kobiet i przyłączamy się apelu o bojkot tego wydarzenia.

Continue reading →