Sprawa wynagrodzeń ochroniarzy na UŁ – ciąg dalszy

12670621_194946257530821_7557148197576984307_n

Kiedy nagłośniliśmy sprawę skandalicznie niskich i niesprawiedliwych wynagrodzeń ochroniarzy zatrudnionych do pracy na Uniwersytecie Łódzkim usłyszeliśmy od jego rzecznika “Uniwersytet Łódzki, przygotowując przetarg na zewnętrzne usługi ochroniarskie, rozważał możliwość uwzględnienia kryterium społecznego, jednak według naszego rozeznania mogłoby to podnieść koszt usługi nawet dwukrotnie. Należy podkreślić, że UŁ jest jednostką sektora finansów publicznych i jest zobowiązany przepisami prawa do zachowywania dyscypliny finansowej”.

W tym miejscu Łódzki Okręg Partii RAZEM przypomina, że istnieją w Polsce dobre przykłady zastosowania klauzul społecznych przy tego typu przetargach na uczelniach publicznych. Podobne niegodziwe praktyki zostały ujawnione w sierpniu 2014 r. w stosunku do sprzątaczek na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu czy w listopadzie 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Obie uczelnie na skutek działań wyzyskiwanych pracowników, związków zawodowych i nacisku opinii publicznej w kolejnych przetargach zastosowały wspomniane klauzule, gwarantujące minimum praw pracowniczych.

– Okazuje się po raz kolejny, że “dyscyplina finansowa” czy “rynkowe realia” są używane jako pojęcia mające uzasadniać decyzje finansowe, godzące w prawa najsłabszych i najmniej zarabiających pracowników, a będą one ograniczane i pomijane tak długo, jak długo nikt nie stanie w ich obronie – podkreśla Michał Rachalewski.

Wspierając ochroniarzy i domagając się godziwych warunków płacy i pracy, liczmy na solidarność ze strony mieszkańców Łodzi i społeczności uniwersyteckiej. Jesteśmy przekonani, że idąc drogą innych ośrodków akademickich, uda się wywrzeć presję na władzach rektorskich, co umożliwi Uniwersytetowi Łódzkiemu dołączenie do grona polskich uczelni prezentujących najlepsze standardy zatrudnienia. Jednocześnie nie przyjmujemy do wiadomości usprawiedliwiania się w kwestii wynagrodzeń poniżej granicy przyzwoitości przy pomocy wygodnych haseł, za którymi stoją w istocie konkretne i świadome decyzje finansowe godzące w prawa pracownicze.

Czytaj dalej →

Ochroniarze na UŁ – konferencja prasowa

W dniu 16 lutego br. Łódzki Okręg Partii RAZEM zorganizował konferencję prasową, na której przedstawione zostały wyniki badania, dotyczącego sytuacji zawodowej pracowników ochrony uniwersyteckich budynków. Nasi członkowie przeprowadzili 50 wywiadów, które wykazały, że Uniwersytet Łódzki, będący uczelnią publiczną, przez zlecanie usług firmom zewnętrznym, przykłada rękę do skandalicznego traktowania ochroniarzy.

W wywiadach 46 z 50 ochroniarzy przyznało, że czują się wyzyskiwani ze względu na skandalicznie niskie płace. Pod koniec 2015 roku ich wynagrodzenie godzinowe wynosiło 4,75 zł brutto, zaś od początku 2016 roku jest to 5,35 zł brutto. Przy średnim czasie pracy wynoszącym 190 godzin w skali miesiąca, ochroniarze zarabiają na rękę między 700 a 800 zł. To pieniądze, które ledwo wystarczają na zapłacenie czynszu i kupno leków.

Pora skończyć z dyktaturą niskich kosztów pracy. Domagamy się, aby Uniwersytet Łódzki wprowadził w swoich przetargach klauzule społeczne i korzystał jedynie z usług firm, które zatrudniają w oparciu o umowę o pracę – mówił podczas konferencji rzecznik prasowy łódzkiego RAZEM Michał Rachalewski.

Czytaj dalej →

Badamy warunki pracy ochroniarzy na Uniwersytecie Łódzkim

Łódzki Okręg Partii RAZEM przeprowadził badanie dotyczące warunków zatrudnienia ochroniarzy na Uniwersytecie Łódzkim. Skandaliczne wynagrodzenia, umowy śmieciowe i 12- czy 24-godzinne dyżury w pracy to standard zatrudnienia za pośrednictwem firmy ochroniarskiej w uczelni państwowej. Uczelni, która chce szczycić się nowoczesnymi budynkami, innowacyjnością i wynikami naukowymi.

Obojętność uniwersyteckich urzędników i przedstawicieli pracodawcy wobec fatalnych warunków zatrudnienia ochroniarzy każe się zastanawiać, czy istotnie powinniśmy być dumni z modelu zarządzania, w którym w murach nowoczesnych budynków, równających do najlepszych standardów europejskich uczelni, pracują ludzie w warunkach leżących daleko poniżej progu przyzwoitości.

Partia RAZEM będzie w nadchodzącym czasie zgłębiać ten temat i stawać w obronie pracowników, którzy mimo deklaracji walki z umowami śmieciowymi ze strony rządzących, pracując w państwowych budynkach nie mają prawa do gwarantowanego minimum praw pracowniczych.

Zachęcamy do lektury artykułu na temat sytuacji ochroniarzy na UŁ z wypowiedzią naszego członka, Michała Rachalewskiego, w łódzkiej “Gazecie Wyborczej”.

http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19636550,5-zl-za-godzine-kiedy-bedziemy-pracowac-za-zlotowke.html#TRrelSST

Czytaj dalej →